[1]
Benteng Liu, Yuhui Wang, Zhiwei Yang, Ke Ma, , Yuqing Zhou, “Evaluation for Suitability of Urban Roof Greening in Arid Areas of Northwest China”, JFCR, pp. 127-138, 1.