JIAOJIE YUAN, JIE PENG, JIEWEN ZHAO. Optical Fiber Network Path Optimization Design for Data Classification Cloud Computing. Forest Chemicals Review, p. 92-101, 11.