BINGYI WANG, TONG CHEN, YUNFENG RUAN, YUCHUN WANG, QIAN LUAN. Research Hotspots and Evolution Trends of Land Resource Assets in China—Visual Bibliometric Analysis Using CiteSpace. Forest Chemicals Review, p. 1847-1862, 11.