(1)
Yaocheng Liu, Chun Liu, Ke Jiang, Shuang Zhou, Hengxing Chen. Research on Low-Carbon Sports Stadium Development in National Forest Park Tourism City Based on Full Life Cycle Model. JFCR 1, 2235-2256.